HaitianBloggers

The Live Feed of Haitian Blogs. 
Read Blogs by people of Haitian descent the world over. 

Agregatè Blòg Ayisyen.
Li Blòg moun ki sot Ayiti ekri kèlkilanswa kote yap viv sou latè.If you are Haitian  or of Haitian descent and your blog is missing from this feed, please leave me your blog's url or feed in the contact box. 

Siw se Ayisyen e ke ou gen yon blòg ki pa nan agregatè a tanpri souple voye on ti mesaj bannou nan bwat mesaj nou.

Men anpil chay pa lou! No comments: